Ethiopia Premier League
Casa x
Visitante
Casa Empate Fora
Ethiopia Premier League
Kedus Giorgis
Bahir Dar Kenema FC

02/12/2023 09:00
1,85 3,01 3,64 +258
Sidama Bunna
Hadiya Hossana

02/12/2023 12:00
2,33 2,81 2,72 +250
Bilhete

0,00
0